ΕΟΠΥΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα ραντεβού της Επιτροπής Εξωσωματικής Θεσσαλονίκης θα διατίθενται πλέον μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή σχετικού μηνύματος από 1/7/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ivfepitropithessalonikis@eopyy.gov.gr. Οι ασφαλισμένες ή/και οι Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εφεξής θα αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να προγραμματίσουν το/α ραντεβού τους με την Επιτροπή. Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρονται και να είναι πλήρως συμπληρωμένα τα εξής πεδία:

· ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ:

· ΑΜΚΑ:

· ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

· ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

· ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Η Επιτροπή με απαντητική επιστολή θα ορίζει την ημερομηνία αποστολής – κατάθεσης φακέλου στη διοικητική έδρα της Επιτροπής.

Ως προς τη διαδικασία υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος αξιολογείται ιατρικώς , αφού πρωτίστως εξασφαλισθεί η διοικητική πληρότητα των δικαιολογητικών που περιέχει. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, όπως γίνεται ενδελεχής έλεγχος των δικαιολογητικών που αποστέλλονται και δηλώνονται στο αντίστοιχο έντυπο παραπομπής τηρουμένων όλων των προκαθορισμένων χρονικών προθεσμιών. Κρίνεται σημαντικό και συνάμα σκόπιμο να επισημανθεί ότι ο προγραμματισμός του ραντεβού θα πρέπει να προηγείται της εκτέλεσης των εξετάσεων.

 

Επιτροπή Εξωσωματικής ΕΟΠΥΥ

 Διαδικασίες έγκρισης Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Πρόκλησης Ωοθυλακιορρηξίας

Στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.) – Εξωσωματική γονιμοποίηση μπορούν να προσφύγουν προκειμένου να αποκτήσουν παιδί, έγγαμες και άγαμες ενήλικες γυναίκες έως 50 ετών.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί στη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέχρι τέσσερις φορές συνολικά και ανά τετράμηνο τουλάχιστον.

Η κάθε κρίση της επιτροπής, θα αφορά δύο προσπάθειες οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 μήνες, ούτε περισσότερο από έτος. Έχει δηλαδή, ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία έγκρισης της Επιτροπής.

Ως ημερομηνία έναρξης της προσπάθειας υπολογίζεται η ημερομηνία της ωοληψίας. Η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται μία φορά ανά προσπάθεια.

Οι ασφαλισμένες οφείλουν να έχουν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά καθώς και συμπληρωμένο το αντίστοιχο ειδικό έντυπο παραπομπής. Στην Επιτροπή δέχονται μόνον τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά τα οποία παραμένουν στον φάκελο του ασφαλισμένου και δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της επιτροπής η ασφαλισμένη μπορεί να ζητήσει νέο ραντεβού μετά από 6 μήνες.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και είναι τα ακόλουθα:

 • Παραπεμπτικό από τον Γυναικολόγο (προς την Επιτροπή)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο με φωτογραφία ή δίπλωμα οδήγησης με φωτογραφία
 • Ασφαλιστική Ικανότητα (μέσω ΑΤΛΑΣ)
 • ΑΜΚΑ
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από Στοιχεία μητρώου μέσω ΤΑΧΙS NET, ή βεβαίωση Δήμου)
 • Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης επικυρωμένη για το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου ή Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση άγαμου ζεύγους
 • Εξετάσεις και για τους δύο, για τον έλεγχο για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1, HIV-2), Ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (VDR, ή RPR) τελευταίου εξαμήνου.
 • Για τη γυναίκα, έλεγχος οιστρογόνων, γοναδοτροπινών, προλακτίνης και θυρεοειδικών ορμονών τελευταίου τριμήνου.
 • Δύο σπερμοδιαγράμματα με ελάχιστο μεσοδιάστημα 75 ημερών το ένα από το άλλο, ενώ το παλαιότερο εξ αυτών θα πρέπει να μην απέχει περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία εξέτασης του περιστατικού από την Επιτροπή. Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση ουρολόγου για τα πιθανά αίτια της νόσου, η θεραπευτική προσπάθεια που έγινε και αν αυτή είχε αποτέλεσμα.
 • Υστεροσαλπιγγογραφία η οποία πρέπει να έχει γίνει μέσα στην τελευταία 5ετία ή εναλλακτικά, έκθεση λαπαροσκόπησης. Εάν υπάρχει πλήρης απόφραξη σαλπίγγων, απαιτείται ένα σπερμοδιάγραμμα για τον έλεγχο του ανδρικού παράγοντα, ενώ σε περίπτωση αποδεδειγμένης άμφω χειρουργικής εξαίρεσης των σαλπίγγων, δεν απαιτείται υστεροσαλπιγγογραφία.
 • Υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου με έκθεση υπογεγραμμένη από γυναικολόγο ή ακτινολόγο

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις στις έξεις περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση ανωμαλιών ή ευρημάτων από την ενδομητρική κοιλότητα απαιτείται υστεροσκόπηση ή θεραπεία και επανεξέταση του θέματος
 • Σε ενδομητριωσικές κύστες μεγαλύτερες των 3 εκ., οπότε απαιτείται θεραπευτική αντιμετώπιση και επανεξέταση του θέματος μετά από 6 μήνες.

Σε περίπτωση που το ζευγάρι προσέρχεται 2η φορά στην Επιτροπή για να διεκδικήσουν τις υπόλοιπες προσπάθειες εξωσωματικής που δικαιούνται, στα απαραίτητα δικαιολογητικά θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένη και η “Έκθεση Προηγουμένων Προσπαθειών”

Σε περίπτωση προηγουμένων αποτυχημένων σπερματεγχύσεων πρέπει να προσκομίζεται η δοκιμασία ενεργοποίησης σπέρματος, συνοδευόμενη με γνωμάτευση εκτελούντος ιατρού.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας/ Σπερματέγχυση

Το ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και για τη σπερματέγχυση είναι τα 45 έτη

 • Ένα Σπερμοδιάγραμμα
 • Υστεροσαλπιγγογραφία τελευταίας διετίας με γνωμάτευση όπου θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαλπιγγικός παράγων.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας μέχρι τέσσερις φορές συνολικά.

Τα ειδικά έντυπα παραπομπής είναι διαθέσιμα στους ιατρούς μέσω του e-diagnosis καθώς και μέσω του ιστοτόπου του ΕΟΠΥΥ.

Επιτροπή Θεσσαλονίκης: Εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310 594832

Παραλαβή Φαρμάκων Εξωσωματικής

 Παραλαβή φαρμάκων για εξωσωματική γονιμοποίηση.

 

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (γοναδοτροπίνες) χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κατόπιν απόφασης της Επιτροπής.

Μετά την έγκριση, η ασφαλισμένη απευθύνεται στον θεράποντα ιατρό ώστε να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά τα φάρμακα που αφορούν τη θεραπεία της.

1η προσπάθεια

· Πρέπει να προσκομίζεται η απόφαση της Επιτροπής.

· Εάν κατά την 1η προσπάθεια οι ασφαλισμένες καθυστερήσουν να λάβουν την αγωγή της πρώτης προσπάθειας κάθε εγκριτικής απόφασης και προσέλθουν στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μετά το πέρας 30 ημερών από χορήγηση της έγκρισης, πρέπει να προσκομίζεται εκτός από την απόφαση της Επιτροπής και μία εξέταση β χοριακής γοναδοτροπίνης τελευταίων 10 ημερών.

2η προσπάθεια

Για την παραλαβή φαρμάκων από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ για την 2η προσπάθεια κάθε εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

· Την απόφαση της Επιτροπής

· Εξέταση β χοριακής γοναδοτροπίνης τελευταίων 10 ημερών.

· Ιατρική βεβαίωση από το κέντρο αναπαραγωγής στην οποία πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη προσπάθεια και στην οποία ο θεράπων ιατρός γυναικολόγος θα βεβαιώνει ότι τα φάρμακα της προηγούμενης προσπάθειας έχουν χρησιμοποιηθεί. Στα πλαίσια της ορθολογικότερης χρήσης των φαρμάκων, στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, αφαιρείται η ποσότητα που έχει περισσέψει από την προηγούμενη προσπάθεια (εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των φαρμάκων) από το σύνολο των μονάδων που προβλέπεται για την επόμενη προσπάθεια. Η βεβαίωση αυτή θα φέρει την υπογραφή του θεράποντος ιατρού και τη σφραγίδα του Κέντρου.

Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη: Μιχαήλ Καλού 6

Απόδοση Δαπάνης Φαρμάκων

 Απόδοση δαπάνης επιδόματος εξωσωματικής γονιμοποίησης

 

Αποζημιώνονται δαπάνες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες, ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες.

Για τις ασφαλισμένες που υποβάλλονται στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψία και εμβρυομεταφορά), αποδίδεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο το ποσό των 352,16 Ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης προσπάθειας αποδίδεται το μισό του κρατικού τιμολογίου, το ποσό των 176,08 ευρώ.

Δικαιολογητικά απόδοσης αποζημιώσεων για διενέργεια εξωσωματικής γονιμοποίησης

1. Απόφαση της Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης για τη διενέργεια αυτής.

2. Βεβαίωση του Κέντρου/θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι η ασφαλισμένη υπεβλήθη σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτής πραγματοποιήθηκαν (ωοληψία και εμβρυομεταφορά), καθώς και οι ημερομηνίες αυτών.

3. Εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται οι φάσεις της εξωσωματικής γονιμοποίησης

4. Βιβλιάριο Υγείας ασφαλισμένης

5. Φωτοτυπία Τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο η ασφαλισμένη να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Η Επιτροπή Θεσσαλονίκης: Εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310 594832

0