Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Σε Φαρμακευτικό Κύκλο

Στη θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής, γίνεται η διέγερση των ωοθηκών με σκοπό την ωρίμανση και τη λήψη περισσότερων από ένα ωαρίων. Ο λόγος χορήγησης αυτών των φαρμάκων είναι να προκαλέσουμε την ανάπτυξη περισσότερων ωοθυλακίων, μέσα στα οποία αναπτύσσονται και ωριμάζουν τα ωάρια. Κύριος στόχος της φαρμακευτικής αγωγής είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας, καθώς όταν υπάρχουν περισσότερα ωάρια, υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες να υπάρχει τουλάχιστον ένα καλής ποιότητας έμβρυο για να μεταφερθεί στην μήτρα της γυναίκας, ώστε να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη.Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι FSH, φάρμακα δηλαδλή που μοιάζουν αρκετά με την ορμόνη που παράγεται φυσιολογικά από την υπόφυση και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των ωοθυλακίων και ωαρίων στις γυναίκες.

Επειδή η θεραπεία είναι εξατομικευμένη, επιλέγεται και χρησιμοποιείται ανάλογα το σχήμα – πρωτόκολλο λήψης φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια της λήψης τους, γίνεται η παρακολούθηση της γυναίκας με υπέρηχο και μέτρηση της ορμόνης οιστραδιόλης στο αίμα, ώστε να είναι όλα υπό έλεγχο και την κατάλληλη στιγμή να μπορούμε να πάρουμε τα ωάρια.

Η διαδικασία της ωοληψίας πραγματοποιείται με την χορήγηση ελαφριάς νάρκωσης ενδοφλεβίως, ώστε να είναι τελείως ανώδυνη.

Η λήψη των ωαρίων γίνεται διακολπικά με υπερηχογραφικό έλεγχο. Διαρκεί ανάλογα με τον αριθμό των ωοθυλακίων, από 10 έως 20 λεπτά.

Την ημέρα της ωοληψίας, ο σύζυγος/σύντροφος δίνει το σπέρμα, το οποίο θα γονιμοποιήσει τα ωάρια στη συνέχεια.

Μετά την ωοληψία η γυναίκα κάθεται περίπου 1 ώρα στην κλινική και κατόπιν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της.

Τι είναι Γονιμοποίηση
Γονιμοποίηση είναι μια σειρά ενεργειών οι οποίες ξεκινούν με την είσοδο του σπερματοζωαρίου στο ωάριο. Η ενεργοποίηση του ωαρίου, η ολοκλήρωση της Μετάφασης ΙΙ, η έξοδος του 2ου πολικού σωματίου και η συγχώνευση ωαρίου-σπερματοζωαρίου, οδηγούν στον σχηματισμό των προπυρήνων που περιέχουν το γενετικό υλικό από τον πατέρα και από την μητέρα, 23 χρωμοσώματα από τον κάθε ένα. Η γονιμοποίηση ολοκληρώνεται με τη σύντηξη των 2 προπυρήνων, δημιουργώντας έτσι τον φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων του εμβρύου, δηλαδή 46 χρωμοσώματα.
 
Γονιμοποίηση στο εργαστήριο
Απευθείας μετά τη λήψη των ωαρίων, γίνεται η αξιολόγηση και η ετοιμασία τους για την γονιμοποίηση. Στο εργαστήριο πραγματοποιείται μόνο το αρχικό στάδιο της διαδικασίας της γονιμοποίησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της γονιμοποίησης γίνεται από το ωάριο και το σπερματοζωάριο μέσα σε ειδικούς κλιβάνους, κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες.
Η γονιμοποίηση στο εργαστήριο μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Ανάλογα με τις παραμέτρους του σπέρματος αλλά και το ιατρικό ιστορικό του ζευγαριού επιλέγεται είτε κλασική IVF είτε ICSI.
 • Κλασική IVF

  Στην απλή γονιμοποίηση τα ωάρια τοποθετούνται μαζί με το σπέρμα, το οποίο έχει υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία, στα τρυβλία όπου παραμένουν για 16 με 20 ώρες σε ελεγχόμενες συνθήκες εργαστηρίου, τους λεγόμενους κλιβάνους, για να επιτευχθεί η γονιμοποίηση.

 • Μικρογονιμοποίηση – ICSI (intracytoplasmic sperm injection)

  H μικρογονιμοποίηση, συχνά αναφέρεται με τα αρχικά ICSI, αναπτύχθηκε το 1992. Είναι μία τεχνική που πραγματοποιείται σε περιβάλλον εργαστηρίου και αποτελεί πλέον μέρος της θεραπείας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ένα μορφολογικά φυσιολογικό σπερματοζωάριο εισάγεται απευθείας στο κυτταρόπλασμα ενός ώριμου ωαρίου διαπερνώντας με αυτόν τον τρόπο, τη διαφανή ζώνη και την κυτταρική μεμβράνη του ωαρίου.

Ενδείξεις για χρήση Μικρογονιμοποίησης
 • Χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων ανά ml (ολιγοσπερμία)
 • Χαμηλή κινητικότητα του σπέρματος (ασθενοσπερμία)
 • Υψηλό ποσοστό σπερματοζωαρίων που εμφανίζουν παθολογική μορφολογία (τερατοσπερμία)
 • Σπερματοζωάρια που έχουν ληφθεί με χειρουργική τεχνική
 • Προβλήματα στην ένωση ή προβλήματα διείσδυσης του σπερματοζωαρίου στο ωάριο
 • Ιστορικό αποτυχίας γονιμοποίησης ή χαμηλή γονιμοποίηση σε προηγούμενη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • Ανεξήγητη υπογονιμότητα
 • Κατεψυγμένο σπέρμα σε μικρή ποσότητα
 • Όταν πρόκειται να ακολουθήσει Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση Εμβρύου.
Η εμβρυομεταφορά γίνεται συνήθως 3 – 5 ημέρες μετά την ωοληψία και είναι μια απλή και ανώδυνη διαδικασία.
Τα έμβρυα τοποθετούνται με έναν λεπτό και εύκαμπτο καθετήρα, μέσω του τραχήλου, στην μήτρα.
Πραγματοποιείται με υπερηχογραφικό έλεγχο, ο οποίος μας επιτρέπει να εντοπίσουμε το καλύτερο σημείο για την τοποθέτησή τους.
14 ημέρες μετά την ωοληψία, γίνεται το τεστ εγκυμοσύνης (ανίχνευση της χοριακής γοναδοτροπίνης στο αίμα)

Σε Φυσικό Κύκλο

Η θεραπεία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε γυναίκες στις οποίες αντενδείκνυται η χρήση των φαρμάκων που προκαλούν διέγερση των ωοθηκών, όπως στην περίπτωση που οι ωοθήκες δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα αυτά και κατά συνέπεια δεν μπορούν να παράγουν ωάρια.Ένας άλλος λόγος είναι όταν αντενδείκνυται η αύξηση της ορμόνης οιστραδιόλης, όπως π.χ. εάν υπάρχει ιστορικό καρκίνου του μαστού. Οιστραδιόλη είναι η ορμόνη που παράγεται από τα ωοθυλάκια. Με την χορήγηση των φαρμάκων που προκαλούν διέγερση (FSH) προκαλείται ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα της οιστραδιόλης στον οργανισμό. Όταν αυτό θέλουμε να αποφευχθεί, τότε κάνουμε την θεραπεία της εξωσωματικής στον φυσικό κύκλο της γυναίκας.

Παρακολουθείται η ανάπτυξη του ωοθυλακίου που παράγει η γυναίκα στη διάρκεια του φυσικού της κύκλου με υπερηχογραφήματα και εξετάσεις αίματος.

Στην φάση της ωοληψίας, λαμβάνοουμε το ένα ωάριο που παράγεται φυσιολογικά και το γονιμοποιούμε με το σπέρμα του συζύγου.

Το έμβρυο που προκύπτει το τοποθετούμε στη μήτρα, ακριβώς όπως γίνεται η εμβρυομεταφορά στον φαρμακευτικό κύκλο.

Γιατί να μας εμπιστευθείτε;

 • Στα 20 χρόνια εμπειρίας μου, έχω αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γονιμότητας και έχω αναπτύξει βαθιά κατανόηση των διαφόρων θεραπευτικών επιλογών, πρωτοκόλλων και των αποτελεσμάτων τους. Η τεχνογνωσία μας επιτρέπει να αξιολογούμε με ακρίβεια τη μοναδική κατάσταση κάθε ασθενούς και να παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προκειμένου να έχουμε σταθερά υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
 • Με την πάροδο των ετών, έχουμε αναμφίβολα βοηθήσει πολυάριθμα ζευγάρια να επιτύχουν το όνειρό τους να συλλάβουν ένα παιδί. Το ιστορικό των επιτυχημένων αποτελεσμάτων μας είναι αυταπόδεικτο για την επάρκεια και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις πολύπλοκες προκλήσεις γονιμότητας.
 • Ασχολούμαι αποκλειστικά με τα προβλήματα γονιμότητας, αφιερώνοντας έτσι, όλο το χρόνο μου στην διερεύνηση και αντιμετώπιση της υπογονιμότητας μέσα από έρευνες και τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.
 • Αναλαμβάνω προσωπικά και εξολοκλήρου την ιατρική θεραπεία ακόμη και τα δύσκολα και περίπλοκα περιστατικά ,για να τους δίνω κάθε δυνατότητα επιτυχίας.
 • Αυτό που πρωτεύει για εμένα είναι ο σεβασμός για τον άνθρωπο και η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Θέλω να αισθάνεστε βέβαιοι ότι είμαι κοντά σας και σας στηρίζω σε κάθε σας βήμα και προβληματισμό σ’ αυτό το ταξίδι της γονιμότητας και στόχος μου είναι να σας βοηθήσω να φτιάξετε την οικογένεια που ονειρεύεστε.

Απευθυνθείτε στους ειδικούς..

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία , σε συνδυασμό με την έρευνα και την εξέλιξη της γυναικολόγου αναπαραγωγής , είναι το κλειδί που μαζί με τη θέληση και την εμπιστοσύνη του ζευγαριού ανοίγουν την πόρτα σε μια νέα ζωή.

“Δεν παρατάμε ποτέ την προσπάθεια…. Αξίζει όσο μια νέα ζωή….”

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

0