Δωρεά Ωαρίων

Δωρεά Ωαρίου

 

Οι τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έκαναν το όνειρο πολλών ζευγαριών πραγματικότητα. Μία από αυτές τις τεχνικές επιτρέπει ακόμα και σε μια γυναίκα που δεν μπορεί να παράγει δικά της ωάρια να πετύχει εγκυμοσύνη μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με δωρεά ωαρίων.

Αυτή η θεραπεία δίνει ελπίδα σε γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα παιδί όπως για παράδειγμα:

  • Σε γυναίκες των οποίων οι ωοθήκες σταμάτησαν να λειτουργούν πρόωρα, μια κατάσταση που ονομάζεται πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια. Πολλές αιτίες μπορεί να προκαλέσουν αυτή την κατάσταση και αρκετές δεν είναι γνωστές, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε χειρουργική επέμβαση των ωοθηκών, έκθεση σε φάρμακα χημειοθεραπείας, έκθεση σε ραδιοθεραπεία ή σε αυτοάνοσα νοσήματα.
  • Σε γυναίκες των οποίων οι ωοθήκες δεν λειτουργούν εκ γενετής και δεν παράγουν ωάρια.
  • Σε γυναίκες που δεν έχουν καλής ποιότητας ωάρια και συνεπώς τα ωάριά τους δεν μπορούν να υποστηρίξουν την εγκυμοσύνη ή γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα της θεραπείας.
  • Σε γυναίκες οι οποίες φέρουν γενετικές ανωμαλίες στα χρωμοσώματά τους, οι οποίες δεν πρέπει να μεταδοθούν στο παιδί τους.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν την επιλογή να συλλάβουν με δωρελα ωαρίων, εφόσον έχουν φυσιολογική μήτρα.

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, οι δότριες είναι γυναίκες κάτω των 34 ετών, οι οποίες δωρίζουν τα ωάριά τους είτε ανώνυμα είτε επώνυμα και χωρίς αντάλλαγμα. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι επιτρέπεται και η δωρεά μεταξύ αδελφών. Οι δότριες ελέγχονται κλινικά και ψυχολογικά, υποβάλλονται σε όλες τις προαπαιτούμενες εξετάσεις και λαμβάνουν αποζημίωση για τη σωματική τους καταπόνηση ακριβώς όπως ορίζει ο νόμος.

Στην τεχνική αυτή γίνεται κάθε προσπάθεια ώστε τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και η ομάδα αίματος της δότριας να ταιριάζουν με αυτά της γυναίκας που θα πάρει τα ωάρια (λήπτρια).

Για να γίνει η θεραπεία, πρέπει να συγχρονιστούν οι κύκλοι των δύο γυναικών, πράγμα που επιτυγχάνεται με την χορήγηση φαρμάκων. Γοναδοτροπίνες, φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική γονιμοποίηση, δίνονται στη δότρια, και ταυτόχρονα η λήπτρια λαμβάνει θεραπεία, με σκοπό η μήτρα της να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να δεχθεί την εγκυμοσύνη. Όταν τα ωάρια της δότριας είναι έτοιμα, πραγματοποιείται η λήψη τους όπως ακριβώς και στην κλασική εξωσωματική.

Τα ωάρια γονιμοποιούνται στο εργαστήριο – εξωσωματικά – με το σπέρμα του συζύγου ή του μόνιμου συντρόφου της γυναίκας και στη συνέχεια τα γονιμοποιημένα ωάρια, εμφυτεύονται δύο με τρεις ημέρες μετά τη λήψη στη μήτρα της γυναίκας (της λήπτριας), που θα τα γεννήσει.

Παρέχεται η δυνατότητα τα έμβρυα που απομένουν να κρυοσυντηρηθούν για χρήση στο μέλλον.

Δείτε επίσης:

Νομικό πλαίσιο – Δωρεά Ωαρίων – Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Καραγιάννη

0